Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2017

margamara
5345 4030
margamara
6491 0c1c
Reposted fromfoina foina viasoulwax soulwax
margamara
(...) Bywa,że na chwileczkę dał mi poczucie piękna czy szczęścia. Jeżeli to znajduję w literaturze, to jest to dla mnie wielka literatura, jeżeli w kinie, to jest to dla mnie wielkie kino. Kiedy czytasz wielką literaturę, to na którejś stronie znajdujesz zdanie, które - wydaje ci się - kiedyś sama powiedziałaś czy usłyszałaś. To jest opis albo obraz, który ciebie głęboko dotyczy, głęboko dotyka i jest twoim obrazem. Na tym polega wielka literatura. Co chwila odnajdujesz siebie albo kogoś zupełnie innego wprawdzie, ale myślącego tak jak ty, widzącego to, co ty kiedyś zobaczyłaś. Na tym polega wielka literatura, na tym polega wielkie kino. Na chwileczkę znajdujesz tam siebie.
— K.Kieślowski, Autobiografia
Reposted fromcudbezpowiek cudbezpowiek viaateme ateme
margamara
7318 ed64
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaoll oll

April 18 2017

9649 f5bc 500

caragonierartist:

“Luminary”
6 x 6in, acrylic on canvas
Now available on site:

http://caragonier.weebly.com/store/p55/Luminary.html

Reposted fromkimik kimik viablackdrama blackdrama
margamara
6083 071f
Reposted fromskrzacik skrzacik vialavie lavie
0776 acd0 500
Reposted fromgatoskyenlaplaya gatoskyenlaplaya vialavie lavie
4632 7b49 500

volcainist:

retweet

April 16 2017

margamara
1047 d99f
“Boy meets girl – from Outer Space” by Weegee (Arthur Fellig), c. 1955, New York 
Reposted fromdezynwoltura dezynwoltura viastonerr stonerr
margamara
W różnych okresach życia czyta się ten sam tekst - różnie.
— Ryszard Kapuściński – Lapidaria IV-VI
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaproof proof
margamara
Reposted fromFlau Flau viaproof proof
margamara

April 11 2017

margamara
4150 2339 500
Reposted frommexicomagico mexicomagico viastonerr stonerr
margamara
Nie chcę niczego mieć, dopóki nie znajdę takiego miejsca, w którym ja i otoczenie będziemy do siebie pasować. Nie wiem jeszcze, gdzie to jest, ale wiem dokładnie, jak tam będzie.
— Truman Capote
Reposted fromIriss Iriss viastonerr stonerr
0503 e3c7
Reposted fromsunlight sunlight viastonerr stonerr
margamara
4149 b28b
Ponoć biorą się z tego, że mózg sądzi, że ciało obumiera. Te nagłe skurcze to taki sygnał alarmowy w stylu "rusz dupę, bo umrzesz".
Reposted fromzusia zusia viastonerr stonerr
margamara
"The essence of life is that it’s challenging. Sometimes it is sweet, and sometimes it is bitter. Sometimes your body tenses, and sometimes it relaxes or opens. Sometimes you have a headache, and sometimes you feel 100 percent healthy. From an awakened perspective, trying to tie up all the loose ends and finally get it together is death, because it involves rejecting a lot of your basic experience. There is something aggressive about that approach to life, trying to flatten out all the rough spots and imperfections into a nice smooth ride.”
— Pema Chödrön, When Things Fall Apart: Heart Advice For Difficult Times
Reposted fromstonerr stonerr

March 19 2017

2282 4a9f
Reposted fromwowimtired wowimtired viaAMPLIDUDE AMPLIDUDE
margamara
9000 65aa
Reposted fromskrzacik skrzacik viaatranta atranta
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl